понеділок, 5 вересня 2016 р.

Про порядок відкликання міського голови. Консультація юриста

Міський голова є головною посадовою особою територіальної громади міста в Україні. Він очолює виконавчий комітет відповідної сільської, селищної, міської ради, головує на її засіданнях. Крім цього, на міського голову покладено інші повноваження, при здійсненні яких він є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед територіальною громадою. У разі невиконання цих обов'язків його повноваження можуть бути припинені достроково, в тому числі шляхом відкликання за народною ініціативою. Але ініціювання відклику у відповідності до положень чинного законодавства може відбутися не раніше, ніж через рік після набуття ним повноважень. 25 жовтня минулого року мешканці міст обирали, окрім депутатів міських рад, міських голів. А це значить, що наближається час, коли закон дозволяє виборцям ініціювати відкликання. Але ж чи дійсно міський голова є підконтрольним територіальній громаді і чи дійсно громада має такі важелі, щоб його відкликати? Наскільки це реально, і який порядок такого відкликання? З цими питаннями розбирався Олександр Токаленко, експерт ХОО КВУ з правових питань.Отже, Крок 1

Право вносити пропозицію про відкликання міського голови мають громадяни України, які відповідно до закону про місцеві вибори є виборцями відповідного виборчого округу.

Для старту процесу відкликання ініціатори зборів виборців не пізніш, як за два дні до дня їх проведення, повідомляють ЗМІ про дату, місце та час їх проведення.

Необхідно зібрати збори виборців у кількості не менше 200 осіб для відкликання міського голови міст обласного значення чи 50 осіб міста районного значення, на яких простою більшістю голосів прийняти 3 рішення:

1. Про внесення пропозиції щодо відкликання міського голови за народною ініціативою. 

2.Про затвердження кількісного та персонального складу ініціативної групи (не менше 50 осіб для міста обласного значення та 20 осіб для міста районного значення, яка буде займатися збором підписівна підтримку пропозиції про відкликання мера) та її офіційного представника.

3. Про затвердження форми  підписного листа для збирання підписів виборців про відкликання.

Порядок ведення зборів та форми протоколу зборів, листів реєстрації учасників визначено пунктами 4 та 5 статті 38 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» 

ВАЖЛИВО: Бути офіційним представником ініціативної групи, входити до її складу не можуть посадові та службові особи органів державної  влади та органів місцевого самоврядування, військовослужбовці, судді, працівники судів та правоохоронних органів. Забороняється проводити збори виборців щодо відкликання міського голови в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, у місцях видачі заробітної плати, пенсій, допомоги, стипендій, інших соціальних виплат, надання благодійної допомоги.

Крок 2

У триденний строк після дня проведення зборів виборців офіційний представник ініціативної групи повідомляє відповідну територіальну виборчу комісію про факт проведення зборів. До повідомлення додається витяг з протоколу зборів, в якому зазначається зміст звернення виборців про відкликання міського голови, зміст обговорення, прийняте рішення, персональний склад ініціативної групи. 

Крок 3

З дня, наступного за днем повідомлення територіальної виборчої комісії про створення ініціативної групи, починається збір підписів на підтримку пропозиції про відкликання міського голови.

Ініціативна група має зібрати кількість підписів, що перевищує кількість голосів, поданих на місцевих виборах за цього міського голову, за результатами яких його було обрано міським головою. Збір підписів у містах обласного значення проводиться протягом 30 днів, у містах районного значення – 20 днів

Порядок заповнення та дані, які має містити підписний лист, визначено пунктами 3 та 4 статті 40 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»

ВАЖЛИВО: Забороняється збирати підписи в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях (крім партійних організацій), у місцях видачі заробітної плати, пенсій, допомоги, стипендій, інших соціальних виплат, надання благодійної допомоги. Участь посадових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування у збиранні підписів забороняється. Забороняється платити коштами, товарами або послугами за підписи на підтримку пропозиції про відкликання депутата місцевої ради, а також перешкоджати виборцю у підтримці цієї пропозиції.

Крок 4

Після завершення збирання підписів, але не пізніше дня закінчення строку збору підписів, заповнені підписні листи збираються офіційним представником ініціативної групи, прошиваються, скріплюються підписами офіційного представника та не менше трьох членів ініціативної групи із зазначенням кількості зібраних підписів та не пізніш як на другий день разом з протоколом зборів виборців, що утворили відповідну ініціативну групу, передаються до відповідної територіальної виборчої комісії.

Територіальна виборча комісія перевіряє правильність оформлення підписних листів, кількість зібраних підписів у разі відкликання міського голови міст обласного значення - протягом 30 днів з дня їх отримання, а міського голови міст районного значення - протягом 20 днів.

Якщо при ініціюванні відкликання дотримано всіх вимог Закону, рішення про дострокове припинення повноважень за народною ініціативою міського голови, який був обраний шляхом самовисування, приймається за поданням територіальної виборчої комісії відповідною міською радою більшістю голосів від її складу.

У випадку, якщо суб’єктом висування була партія, рішення про відкликання міського голови за народною ініціативою приймає партія, що висувала кандидата.

У разі дострокового припинення повноважень міського голови позачергові місцеві вибори призначаються Верховною Радою України не пізніше, ніж у дев’яностоденний строк з дня дострокового припинення повноважень. 

Як бачимо, процедуру нібито спрощено у порівнянні з попередньою, коли за відкликання мера виборці повинні були голосувати. Але чи дійсно цей механізм може стати дієвим у питанні відповідальності мера перед громадою? На моє щире переконання, ні. І ось чому. Законодавець намагався створити ілюзію, що рішення про відкликання приймають виборці, і це у нього вийшло. Але ілюзія зникає у момент прийняття рішення про припинення повноважень. На цьому етапі оптимізм зникає, оскільки остаточне рішення приймає партія або рада, а, як відомо, їх інтереси і інтереси громади співпадають не завжди, і скоріш за все, долю мера вирішать або пару десятків депутатів, які за рік вже визначилися з позицією щодо підтримки мера, або керівництво партії, яке знаходиться дуже далеко від розуміння тих процесів, що відбуваються у громадах. 
      

Еще статьи по теме:

Немає коментарів: