понеділок, 7 листопада 2016 р.

Консультація для депутатів про порядок організації та проведення їх звітів

Інколи під час спілкування з мешканцями нашого міста, можна почути, як про депутатів кажуть що вони «бєздєльнікі», «кнопкодави», «немає від них ніякої користі» і таке інше. Таке ставлення пересічних громадян до депутатів обумовлене, окрім іншого, тим що депутати не поспішають виконувати свій обов’язок щодо звітування перед виборцями, а якщо і роблять це, то виконують звітування формально, без дотримання норм Закону. Наслідком відсутності звітів чи їх невідповідності чинному законодавству є порушення прав виборців на доступ до інформації про діяльність обраних депутатів, недовіра та невірне уявлення про статус депутата як представника інтересів територіальної  громади. Сподіваємося, що цей матеріал стане у пригоді депутатам, які ще не знають, з чого починати процес підготовки та проведення звіту, а також активним виборцям, які мають бажання дізнатися більше про діяльність обраних депутатів. Строки звітування. 
Депутат місцевої ради є відповідальним перед виборцями і їм підзвітним. Закон України «Про статус депутатів місцевих рад» визначає, що депутат місцевої ради періодично, але не рідше одного разу на рік, зобов'язаний  звітувати  про свою роботу перед виборцями та об'єднаннями  громадян.
Громади ж вправі у місцевих нормативних документах визначати іншу періодичність звітування, головне – щоб не рідше одного разу на рік.
Також звіт депутата має бути проведений у будь-який час на вимогу зборів  виборців  за  місцем  проживання, трудової діяльності або навчання, а також органів самоорганізації населення.

Передумови для проведення звіту.
У випадку, якщо звіт є періодичним, для його проведення місцева рада повинна прийняти рішення, яким визначити орієнтовні строки проведення звітів. Конкретну дату, час та місце проведення звіту визначає сам депутат. На самому депутаті лежить і обов’язок не пізніш як за сім днів  до проведення звіту повідомити виборців  про  час  і  місце проведення звіту через місцеві засоби масової інформації або в інший спосіб.

Якщо звіт депутата проводиться на вимогу зборів виборців чи органів самоорганізації населення, ініціатор звітування має прийняти рішення про вимогу звітування депутата, оформлених належним чином, відповідно до вимог чинного законодавства та положень Статуту громади. Приймаючи рішення про вимогу звіту депутата суб’єкт ініціювання повинен визначити орієнтовні строки його проведення. Але, як і у випадку з періодичним звітом, час  і  місце проведення звіту визначає депутат та не пізніш як за сім днів  до проведення звіту повідомляє про це виборців.

Зміст звіту.
Як періодичний звіт, так і звіт на вимогу повинні містити відомості  про діяльність депутата у раді та в її органах, до яких його обрано, а також про його роботу у виборчому окрузі, про прийняті радою та її органами  рішення,  про  хід  їх виконання,  про особисту участь в обговоренні,  прийнятті та в організації виконання рішень ради, її органів, а також доручень виборців свого виборчого округу. 
Під час проведення звіту виборці мають право обговорювати звіт, задавати питання, отримувати на них відповіді, давати депутату доручення. Мінімальну кількість виборців, що мають бути присутніми на звіті депутата, законом не встановлено. Тому, якщо на звіт прибула навіть одна особа, депутат повинен відзвітуватися перед нею по всім пунктам, встановленим законом.

Хто оплачує витрати, пов’язані з проведенням звіту?
Відповідно до частини 7 статті 16 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», витрати, пов'язані з проведенням звітів депутатів місцевої ради перед виборцями та  їх  зустрічей  з ними, здійснюються  за рахунок  відповідних  місцевих бюджетів у межах затверджених на ці цілі видатків. 
Місцеві   органи   виконавчої  влади,  органи  місцевого самоврядування,  їх посадові особи, керівники підприємств, установ і  організацій  державної і комунальної форм власності зобов'язані сприяти депутатам в організації їх звітів перед  виборцями  шляхом  надання приміщень, інформаційних та інших довідкових матеріалів, необхідних депутату, на прохання депутата здійснювати інші заходи, пов'язані з проведенням його  звіту  перед виборцями, у тому числі сприяти оповіщенню  виборців про час і місце його проведення.

Що відбувається після проведення звіту?
Після проведення звіту депутат інформує раду та її виконавчі органи про результати обговорення його звіту,  зауважень  і  пропозицій, висловлених  виборцями  на адресу ради та її органів,  а також про доручення,  дані  депутатові  у  зв'язку з   його   депутатською діяльністю.
Звіти депутатів  місцевої  ради  з  виборцями висвітлюються засобами масової інформації. Також, депутат повинен оприлюднити свій звіт у порядку встановленому Законом України «Про доступ до публічної інформації».

Юрист ХОО КВУ Олександр Токаленко

Еще статьи по теме:

Немає коментарів: