пʼятниця, 27 квітня 2018 р.

Чи «подружилися» в Херсоні з програмно-цільовим методом? Результати дослідження

17 квітня на засіданні міської Громадської ради експерт причорноморського центру політичних та соціальних досліджень Володимир Молчанов презентував результати аудиту використання програмно-цільового методу головними розпорядниками бюджетних коштів міської ради, тобто нашими департаментами, управліннями.

Згідно з методикою критерії аудиту доброчесності були  наступні: Оприлюднення паспортів бюджетних програм на сайтах, Отримання на звернення бюджетних запитів, Публікація звітів про виконання паспортів бюджетних програм, Представлення паспортів бюджетних програм на 2018 рік. За виконання цих критеріїв головні розпорядникам бюджетних коштів нараховувалися від 0 до 25 балів. 

Так, за результатами аудиту, станом на березень 2018 року оприлюднено 70паспортів бюджетних програм,  не оприлюднено 19, Отримано 78запитів  і 11не отримано, Оприлюднено 64 звіти, не оприлюднено – 29. А публічне представлення паспортів бюджетних програм не зробив жоден Департамент або Управління.

Найбільш доброчесними (і то з 75 балами при максимальних 100) виявилися Управління з питань державного архітектурно-будівельного контролю, Виконком Херсонської міської ради, Управління естетики та зовнішньої реклами, відділ з питань цивільного захисту, Управління споживчого ринку. 

А найбільше недоліків за методикою аудиту має Управління транспорту, дорожної інфраструктури і зв'язку, воно набрало всього лише 20, 8 балів. 

Також аудит проводився за критеріями аналізу відповідності нормам законодавства. Було з'ясовано, чи паспорти БП відповідають загальним вимогам НПА, чи запити відповідають загальним вимогам НПА, чи наявні передбачені НПА результативні показники, чи обґрунтовані значення цих показників. Як виявилося, найбільше відповідають вимогам законодавства документи Управління з питань державного архітектурно-будівельного контролю. А ось Управління охорони здоров'я має серйозні невідповідності вимогам законодавства. 

Серед інших міст обласного значення Херсон займає не найкращу позицію, навіть Каховка обігнала обласний центр. 
Нижче публікуємо рекомендації Причорноморського центру політичних та соціальних досліджень, який здійснював аудит в Херсоні:

Рекомендації для ГРБК, що здійснюють власні повноваження виконавчих органів місцевого самоврядування в господарській сфері (ЖКГ, благоустрій, дороги, капбудівництво).

- Знизити через примусове застосування знижувальних коефіцієнтів частку проектних робіт у загальній вартості видатків по ГРБК УТДІіЗ.

- Зобов’язати  ГРБК УКБ, ДЖКГ, УТДІіЗ та інших при замовленні нового будівництва, реконструкцій, капітальних та поточних ремонтів, проектних робіт, вимагати від підрядних організацій перед виконанням надавати кошторисну документацію і додатки до договірної ціни не лише в паперовому, але й в електронному вигляді.

- ГРБК зазначати в тексті договору на здійснення нового будівництва, реконструкцій, капітальних та поточних ремонтів, основний його параметр – обсяг виконання робіт у натуральних одиницях, за можливості також інші параметри побічних очікуваних результатів (довжина замінених бордюрів і поребриків, кількість замінених колодязних люків і т.п).

- Технагляду замовника отримувати від підрядників первинну документацію на використання усіх машин, механізмів, та на придбання усіх зазначених у відомості ресурсів матеріалів, а також сертифікати на такі матеріали, вимагати демонстрації матеріалів в натурі, або включення до актів прихованих робіт із фотодоказами застосування. Попереджати завчасно підрядників про майбутні вимоги для отримання згоди останніх на корегування договірної ціни шляхом виключення звідти псевдоресурсів.

- Перевірити показники ефективності ПБП як 2017, так і 2018 років (одиничну вартість) на відповідність дійсності, внести до ПБП зміни, замість неадекватних підстав визначення значень показника, таких як «збірник ціноутворення» (у УТДіІЗ), або «ринкові ціни» (у УКБ) перейти до суто розрахункових показників, що жорстко базуються на наявних кошторисах або ТЕО. В подальшому Департаменту бюджету і фінансів заборонити зміною окремого пункту Інструкції про складання бюджетних запитів застосування подібних підстав визначення показників.

- Внести зміни до типових договорів на здійснення капітальних ремонтів у частині гарантійних зобов’язань, а саме замість фрази «в разі доведення провини підрядника у псуванні результату робіт протягом гарантійного терміну та доведення факту того, що замовник не міг помітити недоліки під час прийняття робіт» зробити відповідальність підрядника протягом гарантійного терміну безумовною.

- Зробити інформацію про гарантійні випадки публічною шляхом створення відповідного реєстру на сайтах УТДІіЗ, ЖКГ, УКБ, або міської ради, не допускати укладання підрядних договорів без застосування конкурентного механізму (допорогових) з підрядниками, з якими існує суперечка щодо виконання гарантійних зобов’язань,  аж до усунення такої суперечки на користь замовника.

-ГРБК при складанні бюджетних запитів вивчати досвід інших великих міст України у здійсненні аналогічних робіт через перегляд паспортів БП попереднього року і звітів про їх виконання (в разі появи), для контроля і порівняння показників ефективності (одиничної вартості), аналізу можливих причин завищення (з вини підрядників, через завищені власні витрати ГРБК, через фальсифікацію даних у паспортах інших міст). При виявленні перевищень над медіанною одиничною ціною вживати заходів для її знаходження в межах нижче медіанної., для контроля розробити форму звітності з порівняльними значеннями, яку щорічно публікувати на сайтах розпорядників та надавати профільним комісіям ХМР.

- Уникати практики надання комунальним підприємствам ХМР, що не належать до галузі ЖКГ, обігових коштів. Будь-які роботи и послуги з утримання чи догляду об’єктів, які перебувають на балансі ГРБК,  мають замовлятися безпосередньо ГРБК, а комунальні підприємства можуть лише виступати в якості підрядників, але не одержувачів бюджетних коштів.

Рекомендації для ГРБК, що здійснюють власні повноваження виконавчих органів місцевого самоврядування в інших сферах (культура, фізкультура і спорт, соціальний захист понад гарантованого державою)

- При визначенні одержувачів бюджетних коштів-небюджетних організацій (спортивних, ветеранських тощо) застосовувати конкурсний механізм, вимагати від учасників вимірюваних очікуваних результатів та звітування по них, з наступною перевіркою Розпорядником. Зазначати показники продукту (видатки) в розрізі одержувачів коштів з назвами та кодами.

- Припинити хибну практику визначення обсягу перевезень пільгових пасажирів для ГРБК УСоцП ХМР як добуток певного числа на кількість звичайних пасажирів, замість цього розглянути варіанти дозволеної вже монетизації або видачі пільгових квитків.

Рекомендації для всіх ГРБК:
- При формуванні ПБП в сфері керівництва і управління при визначенні витрат на штатну одиницю не зменшувати ці витрати на такі, що не пов’язані безпосередньо з утриманням штатів.

Рекомендації для ХМР :

- Переглянути структуру виконавчих органів міської ради, ліквідувати управління обліку, розподілу та приватизації житла, як таке, що дублює функції з УКМ ХМР, і не має навіть власного безпомилкового  КВК. Розглянути питання реорганізації решти міських ГРБК, що  не мають інших регулярних завдань діяльності, крім керівництва і управління у власній сфері, тобто керування самими собою – шляхом або приєднання до інших із втратою статусу ГРБК, або розширення функцій.   

Громадський аудит проведено в рамках проекту «Ефективні та доброчесні місцеві бюджети у 5-ти областях півдня та сходу України», який реалізує ГО «Фонд розвитку м. Миколаєва» в рамках діяльності Громадського партнерства «За прозорі місцеві бюджети»  за підтримки Посольства Великої Британії в Україні.

Еще статьи по теме:

Немає коментарів: