субота, 15 грудня 2012 р.

Олександр Северин: У поміч “мирним протестантам”


Вищий адміністративний суд України оприлюднив важливого документа щодо мирних зібрань.
21-го травня 2012 року Пленум Вищого адміністративного суду України прийняв Постанову №6, якою, зокрема, затвердив і вирішив довести до відома суддів окружних та апеляційних адміністративних судів Довідку щодо вивчення та узагальнення практики застосування під час розгляду та вирішення впродовж 2010-2011 років справ стосовно реалізації права на мирні зібрання (збори, мітинги, походи, демонстрації тощо).

Слід зазначити, що згідно з Законом України “Про судоустрій і статус суддів” ВАСУ аналізує судову статистику, вивчає та узагальнює судову практику, надає методичну допомогу судам нижчого рівня з метою однакового застосування норм Конституції та законів України у судовій практиці на основі її узагальнення та аналізу судової статистики; дає спеціалізованим судам нижчого рівня рекомендаційні роз’яснення з питань застосування законодавства щодо вирішення справ адміністративної юрисдикції.
Проте, як виявив невдовзі “Майдан-Моніторинг“, Довідку було оприлюднено не в повному обсязі, цей цікавий документ на офіційному сайті Суду обривався на напів-фразі десь у середині. Тож у середині листопада ми письмово звернулися до ВАСУ з пропозицією цю прикрість виправити.


Наразі довідку у повному обсязі можна скачати ТУТ
Щодо певних правових позицій Вищого адміністративного суду України, викладених у Довідці, можна, на наш погляд, сперечатися, проте вона містить і низку висновків, вельми позитивних для справи реалізації та захисту конституційного права на мирні зібрання, як то:
1. Для ідентифікації зібрання як мирного не є визначальним чи підпадає воно під зміст того чи іншого наданого у нормативних актах визначення, основними ознаками такого зібрання є мирні мета та характер проведення.
2.  Саме собою несвоєчасне повідомлення про проведення мирного зібрання не може бути підставою для задоволення позову щодо обмеження такого права.
3. Указ Президії ВР СССР від 28.07.88 №9306-XI “Про порядок організації і проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій в СРСР” “не підлягає застосуванню“.
4. Одночасне проведення масових заходів учасниками з протилежними інтересами не є достатнім для встановлення обмежень щодо реалізації права на мирні зібрання.
5. Можливе ускладнення дорожнього руху у зв’язку з проведенням мирного зібрання не може бути підставою для його заборони у разі реальної можливости вирішення цього питання.
6. Суд не вправі визначати місце проведення зібрань.
7. Заборона проведення мирних зібрань у дні державних та релігійних свят у відповідних місцях є некоректною.
8. Застосування обмежень щодо реалізації права на мирні зібрання можливе лише як виняток за наявности передбачених законом підстав.
9. Розглядаючи позови суб’єктів владних повноважень щодо обмеження права на мирні зібрання, суди мають перевіряти, чи виконала належно влада свої обов’язки щодо створення умов для забезпечення безперешкодного проведення мирних зібрань.
10. Висновки суду про небезпеку для національних інтересів чи громадського порядку (як підставу обмеження реалізації права на мирні зібрання) повинні грунтуватися не на припущеннях, а на конкретних фактах чи даних про наявність реальної загрози. Органи влади – позивачі мають надати суду відповідні докази.
11. Посилання на інтереси національної безпеки як підставу для обмеження реалізації права на мирні зібрання можливе лише в разі, коли такі обмеження вживаються для захисту самого існування держави, територіальної цілісности або політичної незалежности від сили або загрози застосування сили.
12. Місцеві “порядки“ та “положення“ з питань організації і проведення мирних зібрань можуть застосовуватися тільки лише вони не встановлюють обмежень щодо реалізації цього права.
13.  Заборона на проведення мирного зібрання може застосовуватися лише у разі неможливости держави забезпечити реалізацію права на мирні зібрання (що, своєю чергою, є, в контексті ст.3 Конституції України, прямим свідченням неспроможности держави і підставою для відповідних висновків).
Якщо ознайомлення з авторитетними правовими позиціями ВАСУ стане у нагоді правозахисникам та всім українцям, які реалізують право на мирні зібрання, то і добре.

Вдалого полювання!


Олександр Северин, к.ю.н.,


“Майдан-Моніторинг“


***


Попередній меморандум “Майдан-Моніторингу” щодо дотримання в Україні права на мирні зібрання – ТУТ

(діяльність Інформаційного центру “Майдан-Моніторинг” з дослідження стану дотримання в Україні права на мирні зібрання та права на свободу вираження поглядів здійснюється за люб’язної підтримки Програми “Громадянське суспільство і належне врядування” Міжнародного фонду “Відродження”)

Еще статьи по теме:

Немає коментарів: