вівторок, 10 грудня 2013 р.

Консультація: Звільнення майна з-під арешту.

Інколи трапляються прикрі випадки, коли власник бажає розпорядитися належним йому нерухомим майном, але під час здійснення нотаріальних дій виявляється, що майно під арештом, а на його реалізацію оголошено заборону. Або, наприклад, спадкоємці власника не можуть отримати свідоцтво про право на спадщину через ті ж самі причини.
Відразу хочеться відмітити, що якщо арешт на нерухоме майно накладено правомірно – ця публікація не для Вас.

Звільнення майна з-під арешту відбувається або шляхом звернення з такою вимогою до суду або в адміністративному порядку до начальника відповідного органу державної виконавчої служби.        
Постановою Пленуму Bерховного Cуду України від 26 грудня 2003 р. № 14 «Про практику розгляду судами скарг на рішення, дії або бездіяльність органів і посадових осіб державної виконавчої служби та звернень учасників виконавчого провадження» передбачено, що вимоги інших осіб щодо належності їм, а не боржнику майна, на яке накладено арешт, вирішуються шляхом пред'явлення ними відповідно до правил підвідомчості (ст. 24 ЦПK, ст. 12 ГПK) позову до боржника та особи, в інтересах якої накладено арешт, про визнання права власності на майно і звільнення його з-під арешту. B такому ж порядку розглядаються вимоги осіб, які не є власниками, але володіють ним на законних підставах.
Майно звільняється з-під арешту за постановою державного виконавця:
1) у разі прийняття судом рішення про звільнення майна з-під арешту;
2) сплати боржником повної суми боргу за виконавчим документом до реалізації арештованого майна боржника.
Таку постанову державний виконавець приймає не пізніше наступного дня, коли йому стало відомо про такі обставини. Kопія постанови про звільнення майна з-під арешту надсилається боржнику та до органу (установи), якому була надіслана постанова про накладення арешту на майно боржника на виконання.
У разі виявлення за скаргою боржника порушєння встановленого цим Законом порядку накладення арешту постанову про звільнення з-під арешту майна боржника може винести начальник відповідного відділу державної виконавчої служби, якому підпорядкований державний виконавець. Kопія постанови начальника відділу державної виконавчої служби про звільнення майна боржника з-під арешту не пізніше наступного після її винесення дня надсилається сторонам та до відповідного органу (установи) для зняття арешту, а про відмову у звільненні майна боржника з-під арешту - боржнику. 
Також, за наявності письмового висновку експерта щодо неможливості чи недоцільності реалізації арештованого майна боржника у зв'язку із значним ступенем його зносу, пошкодженням або коли витрати, пов'язані із зверненням на нього стягнення, перевищать грошову суму, за яку воно може бути реалізовано, майно боржника може бути звільнено з-під арешту за постановою державиого викопавця, яка затверджується начальником відповідного відділу державної виконавчої служби. Kопія постанови державного виконавця про звільнення майна боржника з-під арешту не пізніше наступного після її винссення дня надсилається сторонам та до відповідного органу (установи) для зняття арешту.
У всіх інших випадках арешт з майна може бути знятий за рішенням суду.
Відповідно до п. 4 Постанова Пленуму Верховного Суду УРСР від 27.08.1976 р. № 6 «Про судову практику в справах про виключення майна з опису» за правилами, встановленими для розгляду позовів про виключення майна з опису, розглядаються вимоги громадян і організацій, що ґрунтуються на праві власності на описане майно або на праві володіння ним.
Відповідно до ст. 114 ЦПК України позови про зняття арешту з майна пред'являються за місцезнаходженням цього майна або основної його частини.


Еще статьи по теме:

Немає коментарів: