понеділок, 25 липня 2016 р.

ЧОМУ ХЕРСОНУ НЕОБХІДНЕ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ВИСВІТЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕПУТАТІВ


Експерти Херсонської обласної організації Комітету виборців України розробили проекту рішення Херсонської міської ради "Про затвердження Положення про порядок висвітлення діяльності депутатів Херсонської міської ради на офіційному веб-сайті ради". У пояснювальній записці, яку розміщуємо нижче, є: обґрунтування необхідності прийняття рішення, цілі і завдання, загальна характеристика та основні положення рішення, стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання, фінансово-економічний розрахунок, очікувані соціально-економічні наслідки прийняття рішення.


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту рішення Херсонської міської ради

Про затвердження Положення про порядок висвітлення діяльності депутатів Херсонської міської ради на офіційному веб-сайті ради

1. Обґрунтування необхідності прийняття рішення
Статтями 2 та 11 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» (далі – Закон) передбачено, що депутат місцевої ради як представник інтересів територіальної громади, виборців свого виборчого округу зобов'язаний виражати і захищати інтереси відповідної територіальної громади та її частини - виборців свого виборчого округу, виконувати їх доручення в межах своїх повноважень, наданих законом, брати активну участь у здійсненні місцевого самоврядування та має право доступу до засобів масової інформації (в т.ч. офіційних веб-сайтів) комунальної форми власності з метою оприлюднення результатів власної депутатської діяльності та інформування про роботу ради в порядку, встановленому відповідною радою

З іншого боку, виборці мають право на доступ до інформації про діяльність обраних депутатів.
У той же час чинне законодавство зобов’язує оприлюднювати лише частину інформації, що з’являється у процесі діяльності депутата місцевої ради та становить суспільний інтерес, тобто є суспільно необхідною інформацією. 

Також, зазначені вище гарантії депутатської діяльності в окремих випадках залишаються нереалізованими. Так, депутати ради, здебільшого, позбавлені можливості своєчасно та у повній мірі оприлюднювати інформацію про свою діяльність на офіційному веб-сайті ради. Окрім цього, може виникнути проблема з порушенням принципів неупередженості та збалансованості, коли на офіційному веб-сайті буде висвітлюватися діяльність виключно окремих депутатів ради.

З цього приводу слід окремо зазначити, що відповідно до статті 2 Закону України «Про інформацію» одними з основних принципів інформаційних відносин є гарантованість права на інформацію, відкритість, доступність інформації, достовірність і повнота інформації.

Враховуючи вищевикладене, проектом рішення передбачається затвердити Положення про порядок висвітлення діяльності депутатів Херсонської міської ради на офіційному веб-сайті ради, що забезпечить висвітлення діяльності депутатів ради на засадах своєчасності, систематичності, повноти, безкоштовності та з дотриманням черговості в депутатському корпусі.

2. Цілі і завдання рішення
Метою даного рішення є забезпечення відкритості і прозорості у діяльності депутатів ради, створення належних умов для виконання депутатами ради обов’язків, передбачених законодавством, зокрема, щодо оприлюднення результатів депутатської діяльності та інформування виборців про роботу ради, а також забезпечення реалізації права громадян на доступ до інформації про діяльність обраних депутатів.

3. Загальна характеристика та основні положення рішення
Проектом рішення передбачається затвердити Положення про порядок висвітлення діяльності депутатів Херсонської міської ради на офіційному веб-сайті ради, що визначатиме правові, організаційні та фінансові основи висвітлення діяльності депутатів ради на офіційному веб-сайті.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання
Основними нормативно-правовими актами, які регулюють зазначене питання, є Конституція України, Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію», «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації», 

5. Фінансово-економічний розрахунок
Реалізація проекту рішення не потребуватиме додаткових витрат з Державного та місцевого бюджетів. 

6. Очікувані соціально-економічні наслідки прийняття рішення
Прийняття даного проекту рішення дозволить забезпечити відкритість і прозорість у діяльності депутатів ради, створити належні умови для виконання депутатами ради обов’язків, передбачених чинним законодавством, зокрема, щодо оприлюднення результатів депутатської діяльності та інформування виборців про роботу ради, а також забезпечити реалізацію права громадян на доступ до інформації про діяльність обраних депутатів та загалом самої ради.

Еще статьи по теме:

Немає коментарів: