четвер, 22 вересня 2016 р.

Юрист ХОО КВУ розставив крапки над "і" щодо депутатських звітів


Мабуть, кожен небайдужий громадянин хоча би раз на день знаходить час на перегляд новин чи повідомлень у соціальних мережах, що стосуються життя його міста, селища чи села. Переглядаючи в черговий раз стрічку Фейсбук, я звернув увагу на коментар одного з численних чиновників міськвиконкому, в якому йшлося про те, що «якщо депутат не злочинець, не прогульник і, наприклад, веде Фейсбук, що теж є звітуванням, адже закон ніяк то звітування не регулює, його неможливо в законний спосіб відкликати». Здивувало те, що такі речі пишуть чиновники, на яких Законом покладено обов’язок допомагати депутатам в організації їх звітів перед виборцями. Також нерідко і від самих депутатів можна почути про те, що передвиборних програм у них не було, а тому відповідальності за їх невиконання чи незвітування перед виборцями вони не несуть.


Ці записи у соціальних мережах читають виборці, які не мають юридичної освіти і довіряють тому, що написали депутати та чиновники, і ,як наслідок, у цих виборців складається враження, що депутат місцевої ради нікому нічого не винен і ні перед ким ні за що не відповідає та не звітує. Виникає ситуація, в якій з одного боку депутати та чиновники через незнання норм Закону (чи з інших мотивів)запевняють виборців про відсутність обов’язку звітування (чи його заміну записами у соціальних мережах), а з іншого боку – члени громади не знають, чим депутат займається у раді та у виборчому окрузі, хоча мають право на доступ до інформації про діяльність обраних депутатів. Тому, щоб розставити всі крапки над «і», у цьому матеріалі надано відповіді на питання, пов’язані зі звітністю депутатів місцевих рад перед виборцями.

Чи повинен депутат місцевої ради звітувати перед виборцями?

Так, депутат місцевої ради повинен звітувати перед виборцями та об’єднаннями громадян не рідше одного разу на рік, а також у будь-який час на вимогу зборів виборців за місцем проживання, трудової діяльності або навчання, а також органів самоорганізації населення, оскільки є відповідальним перед виборцями свого виборчого округу і їм підзвітним. Це його обов’язок, визначений статтею 16 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад». Наявність обов’язку звітувати не залежить від наявності передвиборної програми, публікацій у соціальних мережах тощо. Звіт депутата відбувається у формі, визначеній Законом.

Яка форма звіту, порядок його організації та проведення?

Закон передбачає проведення звіту депутата у формі публічного заходу, на якому виборці окрім заслуховування інформації від депутата можуть давати своєму депутатові доручення, обговорювати звіт, задавати питання, вимагати роз’яснень від депутата стосовно його депутатської діяльності, надавати зауваження та пропозиції тощо. Тому публікації у пресі чи соцмережах, виступи на телебаченні, інші публічні виступи не є заміною звіту депутата.

Депутати місцевої ради повинні не пізніше як за 7 днів до звітування повідомити виборців про час і місце проведення звіту через місцеві засоби масової інформації або в інший спосіб. Таке повідомлення не має бути формальним. Депутат повинен провести повноцінну інформаційну кампанію про те де, коли і про що він збирається звітувати.

Місцеві органи влади, органи місцевого самоврядування, їх посадові особи, керівники підприємств, установ і організацій державної і комунальної форм власності зобов'язані надавати допомогу депутатам в організації їх звітів перед виборцями шляхом надання приміщень, інформаційних та інших довідкових матеріалів, у тому числі сприяти оповіщенню виборців про час і місце його проведення. Тому депутатам необхідно звертатися до всіх цих суб’єктів та вимагати допомоги, яка передбачена Законом.

Витрати, пов'язані з проведенням звітів здійснюються за рахунок місцевого бюджету.

Звичайно, здоровий глузд підказує, що звіт має бути проведений у день та час, який є найбільш зручним для виборців, у який найбільше виборців зможуть взяти участь у заході. Також приміщення, у якому депутат збирається звітувати, має бути доступним, обладнане достатньою кількістю місць для виборців, в т.ч. з урахуванням їх особливих потреб.

Про що звітує депутат перед своїми виборцями?

Відповідно до положень частини 2 статті 16 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» звіт депутата повинен містити:
1. Відомості про його діяльність у раді та в її органах, до яких його обрано;
2. Відомості про роботу депутата у виборчому окрузі;
3. Про прийняті радою та її органами рішення, про хід їх виконання, про особисту участь в обговоренні, прийнятті та в організації виконання рішень ради, її органів, а також доручень виборців свого виборчого округу.

Як бачимо, Закон нечітко формулює зміст звіту депутата, але не дивлячись на це, діяльністю депутатау раді, її органах та у виборчому окрузі можна назвати результат реалізації депутатом всіх прав, обов’язків та повноважень, якими наділяє його Закон, а це інформація про:

- виконання та дотримання основних принципів і положень передвиборної програми депутата та політичної партії - суб’єкта висування;
- присутність та відсутність депутата на пленарних засіданнях ради, засіданнях постійної комісії та інших органів ради, до складу яких він входить із зазначенням причин такої відсутності; 
- особисту участь у підготовці питань для розгляду на засіданнях постійної комісії та пленарному засіданні ради, поправки, пропозиції і зауваження подані депутатом;
- внесені депутатом до ради та її органів проекти рішення, поправки, пропозиції і зауваження подані депутатом до проектів рішень;
- результати його особистого голосування по проектам рішень;
- кількість прийнятих виборців, звернення виборців, адресовані депутату, вжиті заходи щодо їх вирішення, про порушені перед органами і організаціями, та їх посадовими особами, керівниками правоохоронних та контролюючих органів питання, що зачіпають інтереси виборців, та результати їх вирішення;
- кількість поданих депутатських звернень, депутатських запитів, депутатських запитань, їх суть та результати розгляду відповідними органами;
- отримані депутатом доручення виборців, хід їх виконання, особисту участь депутата у організації їх виконання;
- вивчення депутатом громадської думки та потреб територіальної громади, інформування про них ради та її органів, безпосередню участь депутата у їх вирішенні;
- вимоги депутата щодо припинення та усунення порушень законності і встановлення правового порядку, інформацію про вжиті відповідними органами заходи;
- порушені депутатом питання про недовіру керівникам постійних депутатських комісій, керівнику органу (підрозділу) поліції, міському голові, розпуск органів, утворених радою, та звільнення посадових осіб місцевого самоврядування;
- ініціативи депутата про необхідність перевірки роботи підзвітних та підконтрольних раді органів, підприємств, установ, організацій, внесені пропозиції щодо усунення недоліків у їх роботі чи притягнення до відповідальності;
- участь депутата у масових заходах, у засіданнях органів влади, інших місцевих рад, у реалізації всіх форм демократії участі, в тому числі загальних зборах громадян, громадських слуханнях, засіданнях органів самоорганізації населення тощо;
- виконання депутатом доручень ради, її органів, міського голови тощо;

Що відбувається після звіту?

Після звітування перед виборцями депутат місцевої ради інформує раду та її виконавчі органи про результати обговорення його звіту, зауваження і пропозиції, висловлених виборцями на адресу ради та її органів, а також про доручення, дані депутатові у зв'язку з його депутатською діяльністю.

Найефективнішими способами повідомлення ради про результати звітування є оголошення цих відомостей на пленарному засіданні ради або подання відповідної інформації до постійної комісії ради з питань депутатської діяльності.

Крім цього, звіт депутатів місцевої ради перед виборцями висвітлюються засобами масової інформації та в інший спосіб. Ось на цьому етапі і стануть у нагоді ЗМІ та соціальні мережі, за допомогою яких можна поширити звіт депутата та результати його обговорення, зауваження та пропозиції.

Важливо! Невиконання депутатом місцевої ради зобов’язань звітувати перед виборцями є підставою для його відклику за народною ініціативою.

Еще статьи по теме:

Немає коментарів: