вівторок, 1 грудня 2015 р.

ПРОГРАМА Політичної партії “Зелені”

ПРОГРАМА Політичної партії “Зелені”


«ЗЕЛЕНІ» - це суспільно-політичний рух XXI століття, що має на меті проведення кардинально нових реформ в Україні в умовах глобальних екологічних та економічних змін, тенденції зменшення енергетичних ресурсів у державі і на планеті. Наша мета – досягти соціальної та екологічної справедливості для кожного громадянина за допомогою впровадження «зеленої» ідеї у всіх сферах життя країни
ГОЛОВНІ ЦІННОСТІ ПАРТІЇ «ЗЕЛЕНІ»
Влада – не самоціль партії «ЗЕЛЕНІ». Це лише механізм реалізації в державі основних пріоритетів «зеленої» ідеї. Тільки за допомогою кожного громадянина держави ми можемо зробити нашу країну екологічно чистою та підготовленою до нових світових реалій. Наші природні ресурси є унікальним надбанням держави, яке треба зберігати для нащадків

Програма партії «ЗЕЛЕНІ» не обмежується лише екологією, оскільки «зелена» ідея охоплює широке коло питань життя держави – від економічних реформ до зовнішньої політики. Ми повинні кардинально змінити систему цінностей держави та кожного окремого громадянина в умовах глобальних екологічних змін та зменшення всесвітніх сировинних ресурсів. Вже не можна жити тільки сьогоденням.


ДЕКЛАРАЦІЯ ПРИНЦИПІВ ПАРТІЇ «ЗЕЛЕНІ» (10 «ЗЕЛЕНИХ» ЗАПОВІДЕЙ)

1. КОЖНА ЛЮДИНА - МАЄ ПРАВО НА ЗДОРОВ´Я Й ДОВГЕ ЖИТТЯ
2. КОЖНА ЛЮДИНА - МАЄ ПРАВО ДИХАТИ ЧИСТИМ ПОВІТРЯМ
3. КОЖНА ЛЮДИНА - МАЄ ПРАВО ПИТИ ЧИСТУ ВОДУ
4. КОЖНА ЛЮДИНА - МАЄ ПРАВО НА ПРОДУКТИ БЕЗ ГМО. НІ ВТРУЧАННЮ В ПРИРОДУ, СТВОРЕНУ ТВОРЦЕМ
5. КОЖНА ЛЮДИНА - МАЄ ПРАВО НА ЧИСТІ ВІДНОСИНИ МІЖ ЛЮДЬМИ, МІЖ ЛЮДЬМИ І ПРИРОДОЮ, МІЖ ЛЮДЬМИ І ВЛАДОЮ
6. КОЖНА ЛЮДИНА - МАЄ ПРАВО НА ЗАХИСТ ВІД ГЛОБАЛЬНИХ НЕГАТИВНИХ ЗМІН КЛІМАТУ
7. КОЖНА ЛЮДИНА - МАЄ ПРАВО НА ГІДНУ ОПЛАТУ ПРАЦІ У ВЛАСНІЙ КРАЇНІ
8. НАРОД УКРАЇНИ - МАЄ ПРАВО НА ЗБЕРЕЖЕННЯ УНІКАЛЬНИХ УКРАЇНСЬКИХ ЧОРНОЗЕМІВ
9. НАРОД УКРАЇНИ - МАЄ ПРАВО ЖИТИ НА ЧИСТІЙ ЗЕМЛІ, БЕЗ СМІТТЄЗВАЛИЩ ТА «ЧОРНОБИЛІВ»
10. НАРОД УКРАЇНИ - МАЄ ПРАВО НА «ЗЕЛЕНУ ВЛАДУ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ «ЗЕЛЕНИХ» ЗАПОВІДЕЙ

«ЗЕЛЕНІ» - ВНУТРІШНЯ ТА ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА
Основні пріоритети внутрішньої політики:
- Лобіювання серед українців важливості поширення у державі «зелених» ідей
- Впровадженням та дотримання головних принципів Екологічної Конституції Євразії

- Забезпечення конституційних прав та свобод громадян
- Збереження України унітарною державою
- Розвиток парламентсько-президентської моделі країни
- Будь-які зміни політичної форми правління в державі повинен визначали лише український народ за допомогою референдуму
- Посилення ролі та фінансової незалежності місцевого самоврядування. Зокрема, для забезпечення втілення «зеленої» ідеї
- Подолання корупції у законодавчій, виконавчій та суддівській системахОсновні пріоритети зовнішньої політики:
- Україна повинна приймати активну участь у поширенні глобальної «зеленої» ідеї у світі. Зокрема – головних принципів Екологічної Конституції Євразії
- Без’ядерний статус України
- Україна повинна стати учасником системи колективної безпеки у Європі
- Вступ держави до будь-яких політичних об’єднань з іншими державами може відбутися лише за згодою громадян на всеукраїнському референдумі
- Україна повинна налагодити взаємовигідні політичні та економічні відносини з усіма стратегічними партнерами – США, ЄС, Росією
- Україна повинна збільшити політичне та економічне співробітництво з країнами тихоокеанського регіону, Близького Сходу, Африки та Латинської Америки
- Держава повинна максимально лобіювати інтереси національного бізнесу у світі
- Оптимальне використання важливого стратегічного геополітичного положення України. Зокрема, для збільшення транзитної ролі держави ( сировинні ресурси, транспорт, морські перевезення)

«ЗЕЛЕНІ» - ЕКОНОМІКА
Головним пріоритетом партії «ЗЕЛЕНІ» є якнайшвидше впровадження в Україні інноваційної «зеленої» економіки XXI століття, побудованої на засадах модернізації, співпраці бізнесу та влади. Рушійною силою цього процесу повинна стати «Зелена» промислова революція.
Партія «ЗЕЛЕНІ» виступає за підтримку державою національного бізнесу як основного рушія «Зеленої» промислової революції. У свою чергу бізнес повинен сумлінно і відповідально підійти до питання модернізації активів і зменшення споживання природних ресурсів.
«Зелена» економіка ні в якому разі не повинна привести до зменшення робочих місць у державі. Мета «зеленої» економіка – ріст українського ВВП та збільшення доходів громадян за рахунок посилення екологічної складової та зменшення собівартості виробництва продукції.

Промисловість
- Вкладання коштів в модернізацію приватних промислових активів з метою зменшення споживання основних енергетичних ресурсів (нафти, газу, вугілля)
- Збільшення використання альтернативних джерел енергії у приватній та державній промисловості, їх розвиток
- Трансформація економіки держави від «сировинного» до наукоємного напрямку високих технологій.
- Зменшення залежності ВВП держави від критичної частки металургійної та хімічної промисловості.
- Модернізація газотранспортної системи держави та теплокомуненерго з метою зменшення використання газу.
- Заохочення бізнесу та державних підприємств для впровадження «зеленої» економіка - кредити, пільги, «зелені» тарифи тощо
- Впровадження стратегічних державних програм з підтримки «зеленої» економіки
- Державне лобіювання міжнародних кредитів для впровадження «зеленої» революції
- Допомога держави малому та середньому бізнесу, що приймає участь у побудові «зеленої» економіки

Сільське господарство
- Українські грунти є одними з найбільш родючих у світі. Тому партія «ЗЕЛЕНІ» виступають за впровадження нових технологій ведення землеробства, які зберігають нашу землю
- Пріоритетний розвиток органічного сільського господарства
- Максимальна підтримка державої національного сільгоспвиробника

Біологічна безпека
- Заборона виробницта та ввезення в Україну продуктів із ГМО
- Посилення державного контролю за складом виготовлених та імпортованих харчових продуктів
- Заборона використання небезпечних пестицидів у сільському господарстві

«ЗЕЛЕНІ» - ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ
Енергозбереження є одним з головних пріоритетів партії «ЗЕЛЕНІ».
- Модернізація житлово-комунального господарства України із впровадженням енергозберігаючих технологій в приватному секторі
- Перехід на енергозберігаючі технології бюджетного сектору
- Впровадження національного проекту «Зелена енергія»

«ЗЕЛЕНІ» - ЕКОЛОГІЯ
Забезпечення здорового життя кожного громадянина та глобальні екологічні зміни вимагають від нас запровадження у державі «Зеленої» екологічної революції:
- Створення та впровадження державних національних проектів щодо адаптації до глобальних негативних екологічних змін
- Створення стратегічних державних програм по підтримці зменшення промислового забруднення атмосфери та найбільш ефективному використанню грошей, отриманих Україною в рамках квот Кіотського протоколу
- Впровадження нових технологій утилізації та переробки відходів
- Зменшення транспортного забруднення повітря шляхом впровадження жорстких критеріїв до існуючих видів палива та впровадження альтернативних видів палива (біопаливо, електрична та сонячна енергія)
- Посилення контролю за радіаційною безпекою у державі. Ми не повинні допустити повторення ситуації із Чорнобильскою АЕС
- Створення громадських «зелених» інспекцій контролю за екологічною ситуацією у державі
- Екологічна просвіта громадян України. Суспільство повинно знати реальну ситуацію із екологією у державі та приймати участь у збереженні енергетичних ресурсів

Еще статьи по теме:

Немає коментарів: