пʼятниця, 1 квітня 2011 р.

Комунальні гроші під громадський контроль

Групою експертів ХМГО «За майбутнє Херсона» та їхніх колег з Причорноморського центру політичних та соціальних досліджень та ХОО Комітету виборців України було проведено дослідження ефективності використання коштів виділених з херсонського міського бюджету на капітальний ремонт багатоквартирних будинків міста та якість цього ремонту.
На підставі результатів дослідження був розроблений Порядок здійснення громадського контролю за проведенням капітального ремонту, який пропонується для розгляду та затвердження депутатам Херсонської міської ради, шляхом прийняття відповідного рішення. Наводимо повний текст документу.
Думки учасників обговорення
Під час громадського обговорення експерти висловили чимало цікавих пропозицій та зауважень. Це є свідченням того, що піднята тема прозорості при проведенні ремонтів за комунальний рахунок є доволі актуальною і серйозно турбує громадське середовище. Пропонуємо вашій увазі систематизовані та сформульовані пропозиції.
Пропозиції які надійшли від експертів, депутатів Херсонської міської ради та фахівців з питань ЖКГ:
Віктор Іванушкін, депутат Херсонської міської ради: запропонував в розділі 1 «Загальні положення» більш широко розкрити значення поняття "громадський уповноважений"
Володимир Миколаєнко, начальник обласної державної інспекції з питань ЖКГ, депутат міської ради: акцентував увагу на створенні у виконкомі нової структури – Департаменту з питань ЖКГ та звернув увагу на необхідність використовувати цю назву в проекті документу. Виказав готовність допомогти у підготовці громадських уповноважених.
Олександр Лещенко, депутат міської ради минулого скликання, запропонував акцентувати увагу на необхідності відкритості процедури проведення тендерів при відборі організацій підрядників.
Юрій Погребний секретар міської ради минулого скликання, запропонував надати можливість залучати спеціалістів зі служби технічного нагляду в якості представників від мешканців будинків;
Станіслав Трошин, депутат міської ради, запропонував акцентувати увагу на обов’язковість оприлюднення результатів відкритих звітів про виконані роботи через офіційний друкований орган міськвиконкому, а також через інші місцеві ЗМІ.
Ми друкуємо всі пропозиції, навіть ті, які на нашу думку є дискусійними. Ми вважаємо, що пропозиції від громадян свідчать про серйозну зацікавленість в проблемі та шляхах її вирішення.
Не вистачає принципів відбору будинків
Треба більш докладно визначити і зафіксувати в Положенні принципи за якими будуть відбиратись будинки для здійснення ремонту, для того щоб до Переліку ремонтних робіт потрапляли будинки які дійсно вимагають першочергового ремонту а не використовувались депутатами або службовцями у особистих корупційних інтересах. Для цього необхідно:
- Застосувати принцип 50Х50 для будинків які знаходяться в комунальній власності та в будинках в яких створені ОСББ.
- Заборонити включати до Переліку робіт будинки які раніше потрапляли до Титульного списку.
- Заборонити включати до Переліку робіт будинки в яких проживають депутати Херсонської міської ради, члени міськвиконкому та їх найближчі родичі.
- Встановити граничний вік будинків які можуть бути включені до Переліку робіт, обмеживши його 1990-м роком.
Три відсотки від доходів – на ремонт
Проблема ремонту є нагальною. Про це свідчать як стан багатоповерхівок, так й думка громадян. Враховуючи пріоритетність цієї проблеми порпонуємо нормативно закріпити принцип: виділяти з міського бюджету на ці цілі щорічно суму яка складає не менше 3% загального обсягу доходів міського бюджету.
Більше відкритості
Щоб позбутися кулуарності та «позасистемних» впливів, пропонуємо підготовлений проект Переліку робіт погодити на відкритому засіданні постійної профільної комісії.
Проекту – статус регуляторного акту
Для більшої легітимності цей проект повинен пройти всі публічні процедури. Це виходить з того, що зазначений проект містить ознаки регуляторного акту. Відповідно  пропонується прописати процедуру його підготовки, попереднього оприлюднення, обговорення, прийняття у відповідності із законодавством про регуляторну діяльність в Україні.
Потрібні громадські слухання з міським головою
Вважаю, що проводити необхідне не громадське обговорення проекту Переліку робіт, а повноцінні і обов’язкові Громадські слухання, у відповідності до норм Статуту міста. Це підвищить статус документа та увагу до нього посадовців на чолі з міським головою.
Заборонити «обходити» тендерні процедури
Інформувати ЗМІ про час та проведення тендерів, зробити їх засідання відкритими.
Унеможливити можливість «обійти» тендер. Заборонити головному розпоряднику коштів визначати виконавців «роздроблюючи» весь заказ на суми дрібніші 300 тисяч грн.
Таким чином, всі підприємства зможуть отримували заказ на виконання робіт виключно на підставі тендеру.
Ремонтам – депутатський контроль
Участь депутата в процесі контрою за складанням Переліку робіт та проведенню ремонту повинна бути обов’язковою, на всіх етапах від сприяння потраплянню до Переліку робіт тих будинків округу, які потребують першочергового ремонту, до активної участі в контролі за виконанням ремонтних робіт.
Прозорість й ще раз прозорість
Забезпечити обов’язкове інформування на сайті міськвиконкому про орієнтовну дату проведення ремонтних робіт по кожному будинку. Відповідну дату визначити в угоді з переможцями тендерів.
Сувора підзвітність громадськості
Необхідний механізм дійсно відкритого звіту про виконані роботи, щоб не повторилась сумнозвісна історія з таким ж відкритим «на папері» звітом міського голови. Для цього необхідно не пізніше ніж за 10 днів до звіту зробити оголошення в ЗМІ. Забезпечити для проведення звіту достатньо містке приміщення, забезпечити доступ всім бажаючим громадянам.
Проект
ПОРЯДОК
здійснення контролю членами територіальної громади міста Херсона за проведенням поточного та капітального ремонту багатоквартирних житлових будинків за рахунок коштів міського бюджету
І. Загальні положення
1.1. Цей Порядок визначає механізм забезпечення участі членів територіальної громади міста Херсона у здійснені громадського контролю за проведенням поточного та капітального ремонтів в багатоквартирних житлових будинках за рахунок коштів міського бюджету (далі- ремонтні роботи).
1.2.    Основні терміни, які використані в цьому Порядку, мають таке значення:
-   громадський контроль за проведенням ремонтних робіт - комплекс заходів, спрямованих на забезпечення участі громадськості, зокрема представників органів самоорганізації населення (далі - органів СОН) та об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (далі - ОСББ), в процесах визначення багатоквартирних житлових будинків, в яких мають бути проведені ремонтні роботи (складання титульного списку), участі в процесі визначення підрядника, поточного контролю за ходом виконання ним ремонтних робіт, прийняття у складі комісії виконаних ремонтних робіт, а також нагляд за станом житлового будинку після виконання ремонтних робіт протягом гарантійного терміну;
- громадський уповноважений - представник органу СОН, ОСББ або інших будинків, мешканці яких на своїх загальних зборах (конференціях) приймуть рішення щодо здійснення громадського контролю за виконанням ремонтних робіт;
- громадський інспектор у сфері житлово-комунального господарства (далі - громадський інспектор) – особа, яка, відповідно до Положення затвердженого Наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України №390 від 11.12.2009р. «Про громадського інспектора у сфері житлово-комунального господарства» виконує роботу на безоплатній основі без зарахування її до штату Державної житлово-комунальної інспекції або її територіальних органів;
- перелік ремонтних робіт - перелік об'єктів або титульний список житлових будинків, які підлягають ремонтним роботам протягом відповідного фінансового року за рахунок коштів, передбачених на такі цілі в міському бюджеті;
- об'єкт - житловий будинок або група житлових будинків, які підлягають ремонтним роботам протягом відповідного фінансового року за рахунок коштів, передбачених на вищезазначені цілі в міському бюджеті;
- замовник – Департамент з питань житлово-комунального  господарства виконавчого комітету Херсонської міської ради, який є головними розпорядниками бюджетних коштів передбачених у міському бюджеті на проведення ремонтних робіт об’єктів;
-  підрядник - суб'єкт господарювання, який за результатами тендеру, на підставі договору або на інших підставах, які випливають із норм чинного законодавства України, має забезпечити виконання ремонтних робіт.
1.3. Правовою основою для здійснення громадського контролю за проведенням ремонтних робіт є Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про житлово-комунальні послуги», «Про органи самоорганізації населення», «Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку» та інші діючі законодавчі та нормативні акти України, а також акти органів місцевого самоврядування міста Херсона.
1.4. Дія цього Порядку поширюється:
а) на частину території міста Херсона, на якій здійснюють свої повноваження відповідні органи СОН, легалізовані у встановленому порядку;
б)  на житлові будинки, в яких утворені та легалізовані ОСББ за умови, що в цих будинках ще не виконаний перший капітальний ремонт після утворення такого об'єднання;
в) на інші будинки, мешканці яких на своїх загальних зборах (конференції) приймуть рішення щодо здійснення громадського контролю за виконанням ремонтних робіт. Рішення щодо обрання громадського уповноваженого від багатоквартирного житлового будинку, або делегування повноважень щодо здійснення громадського контролю за виконанням у відповідному будинку ремонтних робіт певному громадському інспектору приймаються більшістю голосів учасників загальних зборів (конференції) мешканців відповідного багатоквартирного будинку за умови, якщо в них брало участь (було представлено) не менше половини його жителів, які мають право голосу.
II. Процедура формування Переліку ремонтних робіт, громадський контроль за процесом його формування та порядок внесення змін до нього
2.1. Ремонтні роботи за рахунок коштів міського бюджету можуть проводитися виключно на підставі Переліку ремонтних робіт.
2.2. Формування проекту Переліку ремонтних робіт здійснюється Департаментом з питань житлово-комунального господарства виконавчого комітету Херсонської міської ради (далі – управління ЖКГ) на протязі 30 календарних днів з моменту ухвалення міського бюджету на відповідний фінансовий рік.
2.2.1. З метою планування складу ремонтних робіт та необхідних для їх виконання бюджетних коштів на наступні роки, окрім формування проекту Переліку ремонтних робіт на поточний фінансовий рік, Департамент з питань ЖКГ складає перспективний Перелік на два наступних роки, які слідують за поточним фінансовим роком, використовуючи механізм консультацій з уповноваженими представниками багатоквартирних житлових будинків на які, відповідно до п.1.4. цього Порядку, поширюється його дія.
2.2.2. В процесі підготовки проекту Переліку ремонтних робіт Замовник враховує наявні в нього відомості про стан житлового фонду, що визначається результатами його планового обстеження підприємством, яке обслуговує цей фонд, звернень споживачів (фізичних осіб, підприємств, установ, організацій, органів СОН, ОСББ тощо), з урахуванням необхідності підтримки та поновлення експлуатаційних характеристик житлового фонду.
2.2.3. Проект Переліку ремонтних робіт, підготовлений Департаментом з питань ЖКГ, повинен бути оприлюднен шляхом розміщення на офіційному сайті Херсонської міської ради не пізніше ніж за три дні до дати проведення його відкритого обговорення.
2.3. Підготовлений Департаментом з питань ЖКГ проект Переліку ремонтних робіт перед його внесенням на затвердження виконавчим комітетом Херсонської міської ради підлягає відкритому обговоренню за участю представників багатоквартирних житлових будинків на які, відповідно до п.1.4. цього Порядку, поширюється його дія.
2.4. Про час і місце проведення відкритого обговорення проекту Переліку ремонтних робіт Департамент з питань ЖКГ не пізніше ніж за 10 (десять) календарних днів повідомляє через друковані засоби масової інформації міста Херсона та шляхом розміщення відповідної інформації на офіційному сайті Херсонської міської ради.
2.5. Під час проведення відкритого обговорення проекту Переліку ремонтних робіт кожен з уповноважених представників багатоквартирних житлових будинків на які, відповідно до п.1.4. цього Порядку, поширюється його дія має право голосу.
2.5.1. Повноваження громадського уповноваженого брати участь у відкритому обговоренні проекту Переліку ремонтних робіт з правом голосу мають бути підтверджені протоколом засідання органу СОН, керівного органу ОСББ або загальних зборів (конференції) багатоквартирного житлового будинку.
2.5.2. Орган СОН, ОСББ чи обрані громадські уповноважені з правом голосу на відкритому обговоренні можуть бути представлені не більш ніж однією особою.
2.6. Остаточний варіант Переліку ремонтних робіт разом з протоколом, який було складено за підсумками проведення його відкритого обговорення передається для розгляду та затвердження виконавчим комітетом Херсонської міської ради.
2.7. Перелік ремонтних робіт підлягає оприлюдненню у офіційному друкованому виданні Херсонської міської ради та шляхом розміщення на офіційному сайті Херсонської міської ради не пізніше ніж у десятиденний строк з моменту його затвердження рішенням виконавчого комітету Херсонської міської ради.
2.8. При внесенні змін та доповнень до затвердженого рішенням виконавчого комітету Херсонської міської ради Переліку ремонтних робіт повинна дотримуватись процедура відповідна до процедури формування Переліку ремонтних робіт визначена п.2.3. – п..2.7. цього Порядку.
III. Громадський контроль за процесом відбору підрядника
3.1. Відбір підрядника здійснюється управлінням ЖКГ на підставі процедур, передбачених Законом України «Про закупівлю товарів, робіт та послуг за державні кошти», які проводяться відкрито.
3.2.Органи СОН та ОСББ, громадські уповноважені інших багатоквартирних житлових будинків на які, відповідно до п.1.4. цього Порядку, поширюється його дія можуть направляти управлінню ЖКГ рекомендації щодо доцільності відбору в якості підрядників тих чи інших суб'єктів господарювання. Такі рекомендації мають бути оприлюднені під час засідання тендерного комітету до початку голосування його членами.
IV. Громадський контроль за ходом виконання підрядником ремонтних робіт
4.1.  Члени органу СОН та ОСББ, громадські уповноважені інших багатоквартирних житлових будинків на які, відповідно до п.1.4. цього Порядку, поширюється його дія мають право здійснювати контроль за ходом виконання підрядником ремонтних робіт. Для цього громадським представникам, на їх письмову вимогу, Департамент з питань ЖКГ зобов’язан у п’ятиденний термін надати копію договору на виконання ремонтник робіт та їх проектно-кошторисної документації.
4.2. З метою системного контролю за ходом виконання ремонтних робіт, керівником Департаменту з питань ЖКГ по кожному із об'єктів, на яких проводяться такі роботи, створюється спеціальна наглядова комісія.
4.3.   До складу комісії входять:
-  представник житлово-комунальної організації, яка надає послуги з утримання об'єкту;
-  представник виконавчих органів відповідної районної у місті Херсоні ради;
- представник Департаменту з питань ЖКГ;
-  громадський уповноважений від органу СОН, ОСББ або визначений загальними зборами (конференцією) багатоквартирного житлового будинку, в якому проводяться ремонтні роботи (з метою отримання фахової допомоги для здійснення своїх повноважень контроль, вони мають право на залучення фахових працівників служб технічного нагляду);
- депутат Херсонської міської (за згодою) та відповідної районної у місті Херсоні ради (за згодою) на території мажоритарного виборчого округу якого знаходиться об’єкт.
4.4.  У випадку, якщо в межах будинку, в якому передбачається провести ремонтні роботи, одночасно діє орган СОН та ОСББ, до складу комісії включається по одному представнику від кожної з цих організацій.
4.5. Повноваження громадського уповноваженого від органу СОН та ОСББ, який включається до складу комісії, мають бути підтверджені відповідним протоколом засідання керівного органу СОН та керівного органу ОСББ, протоколом загальних зборів (конференції) інших багатоквартирних житлових будинків.
4.6.   Комісія здійснює контроль якості виконання ремонтних робіт, дотримання термінів його виконання, проектно-кошторисної та кошторисної документації за обсягами завезених підрядником на об'єкт будівельних матеріалів, а також їхнього використання на ремонтні роботи тощо.
4.7. У разі виявлення членом комісії будь-яких порушень під час проведення ремонтних робіт, він зобов’язан скласти Акт за встановленою формою, який мають підписати ще хоча б два члени комісії. Виявлені порушення можуть бути підставою для розірвання договору підряду на виконання ремонтних робіт за ініціативи департаменту з питань ЖКГ із вимогою компенсувати завдані підрядником збитки.
V. Громадський контроль в процесі прийняття виконаних підрядником робіт
5.1. Після виконання підрядником ремонтних робіт комісія, створена по об’єкту відповідно до п.4.2. та п.4.3. цього Порядку, здійснює прийняття та підписання акту передачі-прийому виконаних робіт.
5.2. Акт передачі-прийому виконаних робіт складається у кількості примірників, рівній кількості членів комісії.
5.3. Акт передачі-прийому виконаних робіт підписується усіма членами комісії.
5.3.1. Член комісії може відмовитись від підписання Акту передачі-прийому виконаних робіт на підставі обґрунтованих зауважень з приводу якості та невідповідності складу виконаних ремонтних робіт договору на виконання ремонтних робіт та проектно-кошторисній документації. У цьому разі незгодний член комісії має викласти власні зауваження та пропозиції на окремому аркуші, який додається до Акту як його невід'ємна складова, з вказівкою на Акті: «Окрему думку П.І.П. див. у додатку».
5.4.  Після підписання всіх примірників акту передачі-прийому виконаних робіт кожен із членів комісії отримує по одному із його примірників.
5.5. У разі наявності зауважень до виконаних робіт комісія складає відповідний Акт яким визначає термін, протягом якого зауваження повинні бути усунені.
5.6.   Після завершення терміну, визначеного комісією для виправлення виявлених недоліків, комісія знов здійснює прийняття об'єкту, де проводилися ремонті роботи та підписує Акт передачі-прийому виконаних робіт відповідно до процедур, передбачених пп. 5.2-5.4. Якщо і після цього Акт не буде підписаний повним складом комісії, департамент з питань ЖКГ зобов'язан розірвати угоду з підрядником із вжиттям по відношенню до нього передбачені угодою санкції. В цьому випадку підряднику може бути компенсована лише та частина витрат, до виконання якої комісія не має зауважень.
VI. Громадський контроль за станом житлового будинку після виконання ремонтних робіт протягом гарантійного терміну
6.1.  Громадські уповноважені органів СОН, ОСББ та обрані на загальних зборах (конференціях) інших багатоквартирних житлових будинків зобов'язані здійснювати контроль за станом житлового будинку після виконання в ньому ремонтних робіт. Вказаний контроль здійснюється в межах гарантійного терміну, який в обов’язковому порядку зазначається в договорах на проведення ремонтних робіт, які укладаються між департаментом з питань ЖКГ та підрядною організацією, визначеним, відповідно до процедур, передбачених Законом України «Про закупівлю товарів, робіт та послуг за державні кошти»..
6.2.  У разі виявлення будь-яких недоліків громадські представники мають звернутися через органи СОН, ОСББ або безпосередньо до департаменту з питань ЖКГ із вимогою провести фахове експертне обстеження виявлених недоліків. Таке обстеження має бути проведено не пізніше ніж у п'ятиденний строк з моменту відповідного звернення. При проведенні експертного обстеження повинні бути присутніми громадські уповноважені та представники підрядника.
6.3. Відсутність запрошеного представника підрядника під час проведення експертного обстеження виявлених недоліків не може бути підставою для відкладання обстеження.
6.4.  За результатами експертного обстеження складається акт, який має бути підписаним усіма членами експертної комісії, громадським уповноваженим та представником підрядної організації, яка проводила ремонтні роботи на об’єкті обстеження. Акт складається у кількості чотирьох примірників. Один екземпляр Акта залишається у голови експертної комісії та по одному екземпляру Акта передаються департаменту з питань ЖКГ, підрядній організації, яка проводила ремонтні роботи на об’єкті обстеження та громадському уповноваженому.  У випадку, якщо хтось із членів комісії відмовиться від підписання Акту, він може викласти свою особисту думку окремо у додатку до Акту, який є його невід'ємною складовою. Про це в Акті робиться відповідний запис.
6.5. У випаду, якщо комісією були виявлені недоліки у виконаних ремонтних роботах, департамент з питань ЖКГ має негайно в межах гарантійного терміну звернутися до підрядника із вимогою усунути їх. У разі відмови підрядника, департамент з питань ЖКГ зобов'язан звернутися до суду із відповідним позовом в порядку, визначеному чинним законодавством України.
VII. Публічні звіти про підсумки виконання ремонтних робіт
7.1. За підсумками проведення ремонтних робіт відповідного фінансового року згідно затвердженого їх Переліку не пізніше ніж за 30 (тридцять) календарних днів після підписання Акту передачі-прийому виконаних робіт по останньому з об’єктів Переліку ремонтних робіт але не пізніше ніж до настання фінансового року, наступного за звітним,  управління ЖКГ повинне провести відкрите звітування перед громадськістю міста Херсона. 7.1.1. Під час відкритого звітування департамент з питань ЖКГ повинен оприлюднити наступну інформацію:
-  загальний обсяг бюджетних коштів, які були виділені на виконання ремонтних робіт за звітний фінансовий рік;
- загальні відомості про характер ремонтних робіт, які були заплановані при складанні Переліку ремонтних робіт;
-  загальні відомості про зміни та доповнення, які були внесені до Переліку із означенням їх причин (якщо такі факти мали місце);
-  характер співпраці із органами СОН та ОСББ при складанні Переліку та в процесі виконання ремонтних робіт;
- підсумки виконання Переліку ремонтних робіт;
- причини невиконання окремих ремонтних робіт за Переліком (якщо такі факти мали місце);
- інші відомості, які характеризують діяльність департаменту з питань ЖКГ по виконанню Переліку ремонтних робіт та плануванні діяльності на наступний фінансовий рік.
7.2.  В якості співдоповіді має бути заслухана інформація представника органу СОН, ОСББ або групи громадських уповноважених (у разі їхнього обрання на загальних зборах (конференції), який має висвітлити оцінку громадськості щодо діяльності замовника по виконанню Переліку ремонтних робіт.
7.3. За результатами відкритого звітування перед громадськістю міста Херсона його учасниками ухвалюється резолюція з оцінкою виконання Переліку ремонтних робіт, а також висвітлені інші питання, які були порушені під час звітування.
7.4.  Резолюція, яка була ухвалена за підсумками відкритого звітування направляється на ім’я Херсонського міського голови (заступника, відповідального за сферу ЖКГ), постійну комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, благоустрою та інженерної інфраструктури, а також оприлюднюється через офіційний друкований орган Херсонської міської ради, на офіційному сайті Херсонської міської ради та інших засобах масової інформації (за згодою).

Еще статьи по теме:

Немає коментарів: