середа, 12 червня 2013 р.

Депутати обіцяли – ми контролюємо

Депутаты местных советов являются представителями интересов жителей территориальных громад – сел, поселков, городов.
Они от нашего имени распоряжаются   ресурсам, организовывают работу коммунальных предприятий, учреждений системы образования, здравоохранения, социальной сферы. Проще говоря, решают основные повседневные проблемы своих избирателей. Поэтому контроль над  работой депутатов, выполнением их предвыборных обещаний приобретает для жителей громад особое значение.
Депутат работает как в совете, решая там общие проблемы громады, так и индивидуально с избирателями на округах  - ведет прием, помогает в решении проблемных вопросов, изучает ситуацию на избирательном округе, отчитывается  о проделанной работе. Работа отдельных депутатов и всего совета в целом должна быть организована предельно открыто и прозрачно.
Именно эти аспекты депутатской деятельности лежат в основе нашего мониторинга.
В 2010 г. частично восстановлена мажоритарная система выборов. Таким образом наши законодатели  решили восстановить нарушенную  связь между депутатом и избирателем. Однако  оправдались ли эти ожидания? Это тоже вопрос нашего мониторинга.
Депутати обіцяли – ми контролюєм

Експертна група ХОО КВУ

«Ми не наївні як діти. Прекрасно розуміємо мотиви,  якими керуються люди,  ідучи до місцевих рад. Бачимо, як змінюються їхні погляди, як швидко забувають вони про свої обіцянки, ігнорують прямі законні обов’язки та включаються в боротьбу за розподіл ресурсів. Відчуваємо настрої виборців, їхню  апатію та нігілізм, невдоволення тими,  кому вони довірили свій голос. Але ми повинні це робити. Ми будемо відстежувати роботу депутатів, виконання ними передвиборчих програм, дотримання законодавства, їх діяльність на покращення нашого життя. Якщо не ми  - то хто? Від кого тоді рядовий виборець дізнається про справи свого обранця, хто допоможе йому відтворити реальну картину дій влади та допоможе сформувати усвідомлений вибір, або більше не припуститись помилок?».
 Такими мотивами керуються учасники програми  «Моніторинг виконання депутатських обіцянок на Херсонщині», який постійно, протягом останніх 12-ти років,  реалізує Херсонська обласна організація Комітету виборців України. Що ми робимо в межах програми? Досліджуємо діяльність депутатів місцевих рад Херсонщини, їхню  роботу  на пленарних засіданнях, в комісіях, на виборчих округах. Для цього ми робимо інформаційні запити до обраних рад, вивчаємо політичні матеріали місцевих газет, інформацію на офіційних сайтах, відвідуємо пленарні засідання рад  та засідання постійних комісій, аналізуємо прийняті депутатами рішення, відвідуємо їх прийоми виборцями тощо.
І відразу зауважимо, у своїх висновках ми ґрунтуємось виключно на офіційній інформації із наведених вище джерел, а не плітками та неперевіреними фактами. Крім того, наш принцип – повна «аполітичність». Ми не надаємо жодних преференцій жодній політичній силі, не важливо,  де вона знаходиться -  при владі чи в опозиції. І хай не ображаються окремі депутати за те,  що ми вторглись в їх «сакральне політичне життя», вони не недоторкані, а публічні та відкриті для нас, а ми не «профани», а їхні виборці.
Запропонований Вашій увазі номер газети, по суті,  це підбірка найбільш цікавих матеріалів дослідження за період з вересня минулого року. Які загальні висновки зробили для себе експерти під час дослідження? Відразу зазначимо – доволі суперечливі.  Депутати практично всіх рад  в більшості своїй відвідують пленарні засідання та комісії, чим не можуть похвалитись їхні колеги з Верховної Ради, які ще досі ведуть розборки з приводу «кнопкодавства». Але з іншого боку, на відміну від тих же народних депутатів, вони практично не займаються нормотворчістю, тобто не пишуть проекти рішень,  про які так багато обіцяли під час виборів. За словами окремих обранців, у нас історично склалась практика,  за якою депутати взагалі не беруть участь в розробці проектів рішень (якщо вони не стосуються їхніх власних інтересів), а підтримують лише ті,  які готує виконавча влада. На депутата,  який прийшов реєструвати проект якоїсь важливої програми,  дивляться як «на білу ворону», і не факт, що його питання взагалі винесуть на розгляд.
З одного боку, депутати приймають чимало рішень, різних там програм, порядків, положень, а з другого -  вони чомусь не дуже якісно працюють, та не вирішують головні проблеми громад. Дуже часто цільові програми приймаються лише на виконання команди «з гори», без конкретних заходів, без кількісних показників, і тому не мають шансів бути виконаними. Хоча чимало документів написано професійно і якісно, але вони теж не виконаються через різні причини, які нам важко зрозуміти, тому що звіти по їх виконанню якщо і проводяться, то достатньо поверхнево  і загально. І єдине, що ми чуємо від виконавців:  «нема коштів».
З одного боку,  депутати приймають виборців, пишуть на їх прохання різноманітні запити та звернення, але більшість з них залишається не задоволеною. І проблема, на нашу думку,  не тільки в маленьких місцевих бюджетах,  а у відсутності у більшості депутатів реальних важелів впливу, в не дуже високому статусі народного обранця. Ми нерідко чуємо від них скаргу на пряме ігнорування з боку виконавчої влади, комунальних підприємств тощо.
 Але разом з тим слід зазначити, що в наших радах є чимало депутатів, які своєю активною діяльністю підтверджують свій статус. Сподіваємось, що наше дослідження буде сприяти тому, що таких стане більше, а виборці на наступних виборах зроблять правильні висновки.

 

Коротко о нашей методике

Предмет и задачи
Предметом мониторинга является работа депутатов в совете и непосредственно  с избирателями.
Работу депутатов в совете эксперты изучали в следующих аспектах: посещение пленарных заседаний и заседаний комиссий, участие в подготовке проектов решений, участие в работе постоянных комиссий, оценка работы комиссий, участие в работе пленарных заседаниях советов, голосование по принципиальным вопросам, оценка работы советов и анализ принятых ими решений.
Работа  с избирателями оценивалась по двум основным показателям: качество организации приема избирателей  и подготовка депутатских запросов и обращений.
Помимо этого,  эксперты изучали организацию работы советов, открытость и прозрачность их деятельности, доступность информации о работе советов для рядовых избирателей. Был сделан предварительный анализ  выполнения предвыборных программ фракциями политических партий. Правда,  данный аспект исследования имеет ограниченный характер, так как закон позволил кандидатам и партиям не публиковать свои программы. Поэтому их опубликовали далеко  не все партии и кандидаты.

Индикаторы исследования:

количество пропущенных депутатами пленарных заседаний и заседаний комиссий; количество инициированных депутатами и партийными фракциями проектов решений; количество предложений,  внесенных в эти проекты; соотношение разных типов решений советов; количество стратегических программных документов в общей массе решений; качество принятых документов; условия,  в которых ведется прием избирателей; сам факт присутствия депутата на приеме; количество депутатских обращений и запросов по решению проблем избирателей; количество упоминаний о депутатах и партиях  в прессе; сообщения о принятых депутатами решениях; положения предвыборных обещаний; выполненные обещания; наличие необходимых документов на официальных сайтах советов.

Источники информации:

- местная пресса;
- интернет ресурсы;
- информационные запросы;
- информационные встречи;
- документы советов;
- депутатские приемные;
- отчеты волонтеров о наблюдении.

Ограничения
При выставлении баллов эксперты учитывали реальные возможности депутатов влиять на выполнение своих программ. Так, партиям власти засчитывались только те обещания, по которым были приняты соответствующие  решения. Оппозиция оценивалась и по инициативам, которые не были приняты, но настойчиво выносились на рассмотрение.

Еще статьи по теме:

Немає коментарів: