субота, 17 травня 2014 р.

На замітку виборцю. Уточнення списку виборців на спеціальній ВД у стаціонарних лікувальних закладах

Звернення із заявою до ДВК про уточнення списку виборців на спеціальній ВД у стаціонарних лікувальних закладах. Як передбачено ч.9 Ст.36 і ч.3 Ст.32 Закону України "Про вибори Президента України", кожен громадянин має право ознайомитися із списком виборців у приміщенні відповідної ДВК та перевірити правильність внесених до нього відомостей. 

Громадянин має право звернутися до відповідної ДВК або безпосередньо до суду щодо допущених при складанні списку виборців неправильностей: невключення, неправильного включення або виключення із списку виборців його або інших осіб, а також щодо наявності або відсутності відміток про постійну нездатність виборця самостійно пересуватися. 
Заява щодо допущених при складанні списку виборців неправильностей повинна бути оформлена відповідно до вимог Закону України "Про звернення громадян" та подається громадянином не пізніш як за 3 дні до дня виборів. (ч.6.16 Додатку №1 до Постанови ЦВК від 23 квітня 2014 року № 344 "Про складання та уточнення списків виборців для підготовки та проведення позачергових виборів Президента України, проміжних виборів народного депутата України, місцевих виборів 25 травня 2014 року").
Заява, подана після зазначеного строку, не розглядається.
Заява щодо допущених при складанні списку виборців неправильностей невідкладно розглядається ДВК спеціальної ВД на її засіданні.
За підсумком розгляду заяви дільнична виборча комісія зобов’язана прийняти одне з таких рішень:
• про внесення зміни до списку виборців;
• про відмову в задоволенні заяви.
Копія прийнятого дільничною виборчою комісією рішення видається виборцю в день його прийняття.
При включенні виборця до списку виборців або виключенні зі списку ДВК спеціальної ВД невідкладно передає відомості про таких виборців органу ведення Реєстру за своїм місцезнаходженням, який вносить або вилучає відповідну службову відмітку. Такі відомості можуть передаватися за допомогою технічних засобів зв’язку.
Звернення до суду щодо уточнення списку виборців на спеціальній ВД у стаціонарних лікувальних закладах.
Адміністративний позов про уточнення списку виборців може бути поданий до суду у порядку і строки, встановлені Кодексом адміністративного судочинства України (ч.9 і ч.11 Cт.36 Закону України "Про вибори Президента України").
Порядок звернення і розгляду справ в адміністративному суді щодо уточнення списку виборців, регламентується статтею 173 КАС України.
Відповідно до ч.1, Ст.173 КАСУ, кожен, хто має право голосу на відповідних виборах, має право звернутися з адміністративним позовом до суду про уточнення списку виборців: про включення або виключення зі списку себе особисто або інших осіб. Справи щодо уточнення списку виборців розглядає місцевий загальний суд як адміністративний суд за місцезнаходженням відповідної комісії.
Позовна заява про уточнення списку виборців подається до адміністративного суду без сплати судового збору не пізніш як за 2 дні до дня голосування. Суд при розгляді даного адміністративного позову звертається до відповідного органу ведення Державного реєстру виборців із запитом щодо уточнення відомостей про виборця (ч.3, Ст.173 КАСУ).
Суд вирішує адміністративні справи щодо уточнення списку виборців у дводенний строк після надходження позовної заяви, але не пізніше ніж за два дні до дня голосування, а якщо позовна заява надійшла за два дні до дня голосування - невідкладно (ч.5, Ст.173 КАСУ).
Постанови адміністративного суду щодо внесення змін у списки виборців виконуються негайно (ч.6, Ст.173 КАСУ). Рішення суду про внесення змін до попереднього списку виборців не пізніш як за 5 днів до дня голосування подається виборцем до відповідного ОВДРВ або до відповідної ДВК для негайного направлення до ОВДРВ. Пізніше цього строку - до ДВК.
Розгляд ОВК скарг на рішення, дії та бездіяльність ДВК з питань складання і уточнення списків виборців на спеціальній ВД у стаціонарних лікувальних закладах
Відповідно до Закону України "Про вибори Президента України", Окружна виборча комісія не бере жодної участі у процедурах, пов'язаних зі списками виборців. А саме:
• ОВК не укладає списки виборців, не уточнює їх і не вносить змін до списків.
• ОВК не отримує від ОВДРВ і не передає списки ДВК,
• не приймає і не розглядає заяв виборців щодо неправильностей у списках виборців.
Варто, однак мати на увазі, що ОВК, яка утворила ДВК, відповідно до п.16 ч.1 Ст.26 Закону України "Про вибори Президента України" уповноважена розглядати скарги на рішення дії, рішення чи бездіяльність ДВК, в т.ч. і на порушення, пов’язані зі списками виборців.
ОВК може розглядати такі можливі порушення Закону з боку ДВК спеціальних ВД:
• ненадання списку виборців для загального ознайомлення (ч.4 ст.36 Закону України "Про вибори Президента України");
• бездіяльність щодо передачі до ОВДРВ повідомлень про включених у список виборців спеціальної ВД виборців чи внесення змін до списку виборців (ч.5 і ч.12 ст.36 Закону України "Про вибори Президента України");
• відмова у прийнятті від виборця заяви про уточнення списку виборців (ч.9 ст.36 Закону України "Про вибори Президента України");
• порушення порядку розгляду заяви виборця (ч.9-10 ст.36 Закону України "Про вибори Президента України"), в т.ч. прийняття неправомірних рішень.
Скарги на діяння ДВК щодо списку виборців розглядаються в загальному порядку.
Усі ці рішення, дії чи бездіяльність ДВК, які стосуються списків виборців можна оскаржити до відповідної ОВК керуючись положеннями Ст.91-97 Закону України "Про вибори Президента України".

Еще статьи по теме:

Немає коментарів: