вівторок, 1 грудня 2015 р.

Програма. Партія місцевого самоврядування.

ПРОГРАМА
Ми, Партія місцевого самоврядування – спільнота однодумців, які відчувають відповідальність за свою країну і свій народ, вірять в Україну і її громадян та прагнуть докласти власних зусиль до прогресивного розвитку Батьківщини, до її розквіту і виходу у   лідери світового розвитку, - проголошуємо своєю метою побудову солідарного відкритого самоврядного суспільства із потужною соціально орієнтованою економікою, демократичною правовою державою та справедливою політикою, що ґрунтується на демократичних цінностях прав та гідності людини і громадянина.
Ми переконані, що маємо вірні цілі – СПРАВЕДЛИВІСТЬ, САМОВРЯДУВАННЯ, РІВНІСТЬ ПЕРЕД ЗАКОНОМ. Ми впевнені, що знаходимося на вірному шляху – ми крок за кроком оновимо країну,       сприяючи всебічному розвитку та вдосконаленню правових підвалин та практики місцевого самоврядування в Україні як неодмінної запоруки народовладдя, розбудови в Україні відкритого, правового, справедливого та гуманного, економічно ефективного та екологічно безпечного суспільства.
Ми знаємо шляхи та механізми втілення в життя наших програмних цілей та ідеологічних пріоритетів, проголошуючи, що:
Соціальна справедливість та верховенство права – основа політики!
 • Ми не сумніваємося, що побудові в Україні громадянського суспільства на засадах соціальної справедливості та солідарності неможлива інакше, як побудова його як суспільства самоврядних громад.
 • Ми боремося за сильну соціальну державу, яка може дати своїм громадянам відчуття впевненості та захищеності лише у тому разі, якщо спиратиметься на потужне місцеве самоврядування.
 • Ми обстоюємо перебудову системи соціального захисту населення шляхом підвищення її ефективності та децентралізації, забезпечення відповідності соціальних стандартів потребам гідного життя людини, насамперед, на рівні населеного пункту, де вона мешкає.
 • Для нас є очевидною принципова важливість місцевого самоврядування у  політичному представництві і реалізації законних інтересів усіх верств, соціальних груп та громад українського суспільства;
 • Ми  стурбовані проблемами забезпечення доступного, якісного і справедливого судочинства і вважаємо доцільним впровадження інституту безоплатного захисту в суді прав і свобод малозабезпечених громадян України і звільнення  їх від сплати судового збору, розширення повноважень органів суддівського самоврядування.
Ефективна економіка – це процвітання і авторитет країни!
 • Ми наголошуємо на тому, що без здорового і ефективного самоврядування, що подолало корупцію і бюрократизм і створило сприятливі умови для виходу із «тіні» і розвитку малого і середнього бізнесу, для гарантування прав власності неможливе пожвавлення економічного зростання, створення робочих місць, отже – неможливе утвердження в Україні ефективної   економіки.
 • Ми – за наукомістку інноваційну високотехнологічну економіку, яка спирається на високий інтелектуальний та виробничий потенціал міст України та дозволить Україні бути не сировинною базою, а повноправним та конкурентноздатним суб’єктом глобального ринку.
 • Ми – свідомі принципові противники монополізму в економіці, який має долатися, не в останню чергу, на рівні гарантованості чесної конкуренції на рівні самоврядних громад.
Сильна держава – це сильні, активні, самоврядні місцеві громади!
 • Ми переконані, що реформування та посилення місцевого самоврядування в інтересах громадян є життєво необхідним для України, що самоврядування має бути близьким до потреб і запитів громадянина, бути йому підконтрольним та підзвітним.
 • Ми прагнемо розширення повноважень місцевих громад щодо вирішення питань своєї життєдіяльності. Ми обстоюємо децентралізацію та субсидіарність як засаднича принципи реформування і подальшого функціонування системи місцевого самоврядування.
 • Ми прагнемо реформування місцевих органів виконавчої влади для сприяння розвиткові місцевого самоврядування на основі чіткого функціонального розмежування їхніх повноважень з повноваженнями органів виконавчої влади. В результаті здійснення реформи публічної адміністрації мають бути ліквідовані районні державні адміністрації, а повноваження обласних державних адміністрацій мають бути зведені до виконання функцій: забезпечення виконання та контроль за дотриманням Конституції та законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів, інших органів виконавчої влади; додержання прав і свобод громадян; координація діяльності регіональних представництв центральних органів виконавчої влади.
 • Ми прагнемо привести систему місцевого самоврядування України у відповідність до загальноприйнятих європейських принципів, закладених в Європейській Хартії місцевого самоврядування, яка ратифікована Верховною Радою України.
 • Ми вважаємо важливим чітке розмежування повноважень між рівнями місцевого самоврядування за принципом субсидіарності з тим, щоби не допустити дублювання та подвійного підпорядкування функцій і завдань місцевого самоврядування.
 • Ми розглядаємо переструктуризацію бюджетної та податкової систем в Україні, з метою посилення ролі та статусу інститутів місцевого самоврядування, зміцнення бюджетів місцевого самоврядування шляхом децентралізації державних фінансів як ключовий момент у забезпеченні демократичного і правового майбутнього України. Тому нашою неодмінною вимогою є зміна системи податків і зборів у спосіб, який би гарантував фінансово-економічне забезпечення повноважень органів місцевого самоврядування.
 • Ми бачимо місцеве самоврядування кращою школою громадянської активності та відповідальності, терпимості та плюралізму, отже – патріотизму.
Сильна громада – це захищені громадяни!
 • Ми щиро прагнемо подолання бідності, зменшення рівня соціального розшарування, створення чисельного середнього класу, що неможливо без сильного і дієвого місцевого самоврядування.
 • Ми обстоюємо необхідність адресної соціальної допомоги уразливим верствам, страхової медицини і безоплатної невідкладної медичної допомоги, що мають  ефективно забезпечуватись, насамперед, на рівні територіальних громад.
 • В центрі нашої уваги – міцна родина, її добробут та родинні цінності. Ми наполягаємо на відтворенні мережі дитячо-юнацьких позашкільних закладів, що допоможе відвернути дітей від вулиці і перешкоджатиме поширенню наркоманії та алкоголізму. Ми підтримуємо ідею пільгового кредитування молоді, що сприятиме рівності стартових можливостей молодих людей.
Відповідальність політиків забезпечується активністю громадян!
 • Ми маємо дороговказом своєї діяльності створення правових, політичних та соціальних умов для якнайширшої реальної участі громадян в обговоренні та ухваленні публічних рішень, в управлінні справами своєї громади та держави.
 • Ми засуджуємо громадянську байдужість, соціальне споживацтво та політичний популізм.
 • Ми переконані, що лише активність громадян, насамперед, щодо справ свого села, селища, міста, району, контроль з їхнього боку можуть змусити політичні сили та владу працювати на спільне благо та спільні інтереси.
 • Ми вважаємо необхідним постійне вдосконалення правового механізму політичної відповідальності політиків та політичних сил за свою діяльність та надані обіцянки.
Прагматизм та добросусідство – підвалини української зовнішньої політики.
 • Нашим зовнішньополітичним пріоритетом є гармонізація відносин із стратегічними партнерами – ЄС, Росією та США на основі чіткого усвідомлення і твердого обстоювання національних інтересів України.

Громадяни України!
Приєднуйтесь до нас, вступайте до лав Партії місцевого самоврядування!
Тільки разом ми – сила!
Тільки згуртувавшись і організувавшись, ми втілимо в життя програму розбудови місцевого самоврядування в Україні як програму захисту та реалізації наших прав та інтересів! Адже політична діяльність кожного громадянина, що приєднався до Партії місцевого самоврядування, усіх представників Партіїв органах державної влади та виконкомах Рад, депутатів і депутатських фракцій Партії у Радах усіх рівнів зводиться до всебічної і всемірної реалізації великого принципу:
«Вільний розвиток кожного громадянина і кожної громади є умовою і запорукою вільного розвитку усіх, усього народу і усієї держави!»

Еще статьи по теме:

Немає коментарів: