пʼятницю, 3 червня 2016 р.

Інформація про депутатів, яку зобов’язані оприлюднити


Експертами ХОО КВУ було проаналізовано чинне національне законодавство щодо вмісту положень, які б зобов’язували оприлюднювати інформацію про депутатів місцевих рад.

Всього було проаналізовано 7 Законів:
-- Закон України «Про місцеві вибори»
-- Закон України «Про статус депутатів місцевих рад»
-- Закон України «Про запобігання корупції»
-- Закон України «Про Інформацію»
-- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»
-- Закон України «Про доступ до публічної інформації»
-- Закон України «Про засади запобігання та протидії корупції» (діє в частині фінансового контролю до введення в дію системи подання та оприлюднення декларацій)
В результаті аналізу вищезгаданих документів можна зробити висновок, що стосовно депутатів місцевих рад обов’язково має бути оприлюднена лише така інформація (про що прямо сказано в самому законодавстві):

1. Дні, години та місце прийому виборців, інших громадян.(стаття 10 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»)

2. Звіт депутата місцевої ради, який повинен містити відомості про:
- про його діяльність у раді та в її органах, до яких його обрано; 
- про його роботу у виборчому окрузі;
- про прийняті радою та її органами рішення, про хід їх виконання;
- про особисту участь в обговоренні, прийнятті та в організації виконання рішень ради, її органів, а також доручень виборців свого виборчого округу.
(стаття 16 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»)

3. Інформація про зустрічі депутатів місцевої ради з виборцями. (стаття 16 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»)

4. Про результати розгляду радою та її виконавчими органами доручень виборців та особисту участь в організації їх виконання. (стаття 17 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»)

5. Інформація про роботу депутатів в комісіях та на пленарному засіданні, результати поіменного голосування, шляхом оприлюднення протоколів, висновків та рекомендацій комісій, результатів поіменного голосування (статті 46, 47, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»)

6. Про діяльність суб'єктів владних повноважень (Пунктом 7 частини 1 ст. 3 Кодексу адміністративного судочинства України надано визначення суб’єкта владних повноважень - орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їхня посадова чи службова особа, інший суб’єкт при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень): 
- прізвище, ім'я та по батькові, місце роботи, поштову адресу, номери засобів зв'язку, адреси офіційного веб-сайту та електронної пошти;
- порядок оскарження рішень дій чи бездіяльності депутатів;
(стаття 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації»)

7. Відомості, зазначені у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік міського голови, обласної ради та їх заступників, керівників виконавчих органів міських рад та їх заступників, секретаря міської ради підлягають оприлюдненню протягом 30 днів з дня їх подання на офіційному веб-сайті відповідного органу місцевого самоврядування на строк не менше одного року. Відомості щодо реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії та номера паспорта громадянина України, а також щодо місця проживання та реєстрації декларанта, місцезнаходження об’єктів, які наводяться в декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, є інформацією з обмеженим доступом та оприлюдненню не підлягають.
пункт 1 частини 4 Прикінцевих положень Закону України «Про запобігання корупції», стаття 12 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції»

Іншу інформацію відповідні суб’єкти повинні публікувати відповідно до обов'язку суб'єктів владних повноважень інформувати громадськість та засоби масової інформації про свою діяльність, принципу прозорості та гласності, а, також, принципу свободи доступу до цієї інформації, які закріплено у всіх 7 документах.

Джерело: сайт ХОО КВУ

Еще статьи по теме:

Немає коментарів: